Paul Tough

Writer & Speaker

Posts Tagged ‘Poland’


Friday, November 4th, 2011

Polish interview

I was interviewed recently by Aleksandra Kaniewska, a Polish journalist working for Civic Institute, a think tank in Warsaw, which just published the interview as a Q&A in their web magazine, translated into Polish. Unfortunately, I don’t understand Polish, so I can’t read it, but apparently I said:

Nie chodzi więc o to, żeby dzieci jednego dnia pasjonowały się polityką, a drugiego jazdą na snowboardzie, tylko uparcie dążyły do wybranego przez siebie celu, jakikolwiek on będzie. Niestety, większość szkół nie sprawdza i nie wytwarza umiejętności samokontroli i wytrwałości. A są one niezbędne do szczęśliwego i spełnionego życia!

which according to Google Translate, means:

It is not, therefore, is that one day children are passionate about politics, and a second ride on a snowboard, but stubbornly sought to order their choice, whatever it is. Unfortunately, most schools do not verify and does not produce self-control skills and perseverance. And they are essential to a happy and fulfilled life!

That sounds like me.